Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Od dnia 8 marca 2021r. (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dzieci na rok szkolny 2021/2022. W związku z tym przekazujemy informacje, z którymi prosimy się zapoznać:

  1. Począwszy od dnia 8 marca (poniedziałek) do dnia 19 marca (piątek) rodzice wprowadzają dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku  na stronie do  logowania
  2. Rodzice drukują wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami (załącznikami) i wypełnione i podpisane dokumenty dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru
  3. Dokumenty  przekazują Państwo do przygotowanego do tego celu miejsca-WRZUTKI, w przedsionku przedszkola od strony głównego wejścia do przedszkola w godzinach 9.00-15.30
  4. W razie pomyłek w dokumentach lub braku odpowiedniego załącznika Komisja Rekrutacyjna  kontaktować się będzie telefonicznie w celu uzupełnienia braków.
  5. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ I WYPEŁNIENIE KAŻDEGO POLA, ZWRÓCENIE UWAGI NA WSZELKIEGO RODZAJU PODPISY OBOJGA RODZICÓW I  ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI
  • Osoba samotnie wychowująca  podpisuje dokumenty jednym podpisem
  • W przypadku rodziców, dokumenty podpisują oboje. Jeżeli  jeden z rodziców jest nieobecny (wyjazd, delegacja), podpis może złożyć jeden rodzic i dołączyć oświadczenie o nieobecności drugiego rodzica.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I KOLEJNOŚĆ SKŁADANYCH WNIOSKÓW NIE MA ZNACZENIA I WPŁYWU NA PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Po więcej informacji związnaych z rekrutacją zapraszamy również na stronę www. gdynia.pl

Data dodania: 2021-03-18 09:04:59
Data edycji: 2021-03-18 09:06:02
Ilość wyświetleń: 172
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej