INFORMUJEMY, ŻE PRZERWA WAKACYJNA W TYM ROKU JEST W MIESIĄCU SIERPNIU
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

  Oferta edukacyjna

   

  Strategia działań pedagogicznych przedszkola jest nastawiona na rozwój dziecka.

   

  Przedszkole troszczy się o bezpieczeństwo, radosne samopoczucie i wielostronny rozwój dziecka, współpracując z różnymi instytucjami. Kreuje sytuacje edukacyjne, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery osobowości. Tworzone sytuacje wyzwalają u dziecka zainteresowania, ciekawość świata i są motywacją do nabywania sprawności sprzyjających tworzeniu wizerunku własnej osoby i stawiania celu życia. Uczą dziecko „troszczenia się o świat, o człowieka” opierając się na wartościach edukacji ekologicznej. Kształtuje świat uczuć i wartości, które dają dziecku orientację w otoczeniu rodzinnym, przyrodniczym, społecznym i lokalnym.

   

  Przedszkole nasze oferuje atrakcyjne działania pedagogiczne skierowane na przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków w kolejnych etapach życia. Dziecko nabywa umiejętności współdziałania zespołowego, wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania, uczy się samooceny i rozwija silne poczucie tożsamości. Poznaje siebie i buduje obraz własnej osoby, własnego „JA”. Świadomość swojej wartości pomaga mu w podejmowaniu nowych wyzwań i pokonywaniu trudności, jakie człowiek napotyka w każdym etapie życia. Kształtuje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz kulturę osobistą, niezbędne elementy w przyszłym życiu. Skoordynowane oddziaływania wychowawcze domu, przedszkola i rówieśników wzbogacają osobowość dziecka w kompetencje i wyposażają je w bagaż doświadczeń życiowych, „paszport życia”; ku przyszłości.

   

  Powyższe priorytety działań pedagogicznych podejmują nauczyciele, których praca oparta jest na partnerskim kontakcie z dzieckiem. Inspirują dziecko do samodzielności w odkrywaniu, poznawaniu świata i działania. Włączają do wspólnego planowania sytuacji, w których mają prawo wyboru, modyfikowania własnych działań i nauczyciela. Osiąganiu aktywności intelektualno- ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka sprzyjają funkcjonalne i bogate warunki materialne, lokalowe i estetyczne przedszkola oraz ogrodu przedszkolnego. Kwalifikowana i doskonaląca się kadra pedagogiczna w stymulowaniu wielostronnego rozwoju dziecka wykorzystuje alternatywne metody pracy pedagogiki humanistycznej.

   

  Proponuje różnorodne formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Nauczyciele otwarci są na współuczestniczenie i współtworzenie z rodzicami edukacji przedszkola. Zachęcają rodziców do określania kierunku działań wychowawczych, oceny mocnych i słabych stron osiągnięć dziecka, wspólnego określania oczekiwań i udzielania różnych form pomocy dziecku na miarę jego możliwości rozwojowych. Współudział rodziców jest niezbędny w tworzeniu radosnego dzieciństwa. Wspólnie przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i akceptowane.

   

  Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program "Kocham Przedszkole" Mirosławy Anny Pleskot i agnieszki Staszewskiej- Mieszek

   

  Do realizacji treści programowych wykorzystujemy między innymi metody:

  • Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej.
  • Kinezjologia edukacyjna Denisona- zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia- „gimnastyka mózgu”.
  • Pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.
  • Muzykoterapia- obszar edukacji kulturowo- estetyczny; zabawy dowolne, odpoczynek dzieci.
  • Metody aktywne; gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr).
  • Technika mandali, głównie w zajęciach i zabawach plastycznych.
  Data dodania: 2017-01-12 21:27:38
  Data edycji: 2023-01-11 22:12:59
  Ilość wyświetleń: 5926
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej