PRZERWA WAKACYJNA W NASZYM PRZEDSZKOLU PRZEWIDZIANA JEST NA LIPIEC 2023

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

  Oferta edukacyjna

   

  Strategia działań pedagogicznych przedszkola jest nastawiona na rozwój dziecka.

   

  Przedszkole troszczy się o bezpieczeństwo, radosne samopoczucie i wielostronny rozwój dziecka, współpracując z różnymi instytucjami. Kreuje sytuacje edukacyjne, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery osobowości. Tworzone sytuacje wyzwalają u dziecka zainteresowania, ciekawość świata i są motywacją do nabywania sprawności sprzyjających tworzeniu wizerunku własnej osoby i stawiania celu życia. Uczą dziecko „troszczenia się o świat, o człowieka” opierając się na wartościach edukacji ekologicznej. Kształtuje świat uczuć i wartości, które dają dziecku orientację w otoczeniu rodzinnym, przyrodniczym, społecznym i lokalnym.

   

  Przedszkole nasze oferuje atrakcyjne działania pedagogiczne skierowane na przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków w kolejnych etapach życia. Dziecko nabywa umiejętności współdziałania zespołowego, wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania, uczy się samooceny i rozwija silne poczucie tożsamości. Poznaje siebie i buduje obraz własnej osoby, własnego „JA”. Świadomość swojej wartości pomaga mu w podejmowaniu nowych wyzwań i pokonywaniu trudności, jakie człowiek napotyka w każdym etapie życia. Kształtuje umiejętności komunikacyjne, interpersonalne oraz kulturę osobistą, niezbędne elementy w przyszłym życiu. Skoordynowane oddziaływania wychowawcze domu, przedszkola i rówieśników wzbogacają osobowość dziecka w kompetencje i wyposażają je w bagaż doświadczeń życiowych, „paszport życia”; ku przyszłości.

   

  Powyższe priorytety działań pedagogicznych podejmują nauczyciele, których praca oparta jest na partnerskim kontakcie z dzieckiem. Inspirują dziecko do samodzielności w odkrywaniu, poznawaniu świata i działania. Włączają do wspólnego planowania sytuacji, w których mają prawo wyboru, modyfikowania własnych działań i nauczyciela. Osiąganiu aktywności intelektualno- ruchowej, społecznej i emocjonalnej dziecka sprzyjają funkcjonalne i bogate warunki materialne, lokalowe i estetyczne przedszkola oraz ogrodu przedszkolnego. Kwalifikowana i doskonaląca się kadra pedagogiczna w stymulowaniu wielostronnego rozwoju dziecka wykorzystuje alternatywne metody pracy pedagogiki humanistycznej.

   

  Proponuje różnorodne formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym. Nauczyciele otwarci są na współuczestniczenie i współtworzenie z rodzicami edukacji przedszkola. Zachęcają rodziców do określania kierunku działań wychowawczych, oceny mocnych i słabych stron osiągnięć dziecka, wspólnego określania oczekiwań i udzielania różnych form pomocy dziecku na miarę jego możliwości rozwojowych. Współudział rodziców jest niezbędny w tworzeniu radosnego dzieciństwa. Wspólnie przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i akceptowane.

   

  Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program "Kocham Przedszkole" Mirosławy Anny Pleskot i agnieszki Staszewskiej- Mieszek

   

  Do realizacji treści programowych wykorzystujemy między innymi metody:

  • Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej.
  • Kinezjologia edukacyjna Denisona- zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia- „gimnastyka mózgu”.
  • Pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.
  • Muzykoterapia- obszar edukacji kulturowo- estetyczny; zabawy dowolne, odpoczynek dzieci.
  • Metody aktywne; gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr).
  • Technika mandali, głównie w zajęciach i zabawach plastycznych.
  Data dodania: 2017-01-12 21:27:38
  Data edycji: 2023-01-11 22:12:59
  Ilość wyświetleń: 4709
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej