Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla grupy VI

Dotyczy grupy: VI

 

  • 12.00 – 12.30

OBIAD. CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE, POMOC W NAKRYWANIU DO OBIADU, PRAWIDŁOWE POSŁUGIWANIE SIĘ SZTUĆCAMI. POGADANKI NA TEMAT ZDROWEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA.

 

  • 12.30 – 13.00

ZABAWY RUCHOWE, INTEGRACYJNE I SWOBODNE W KĄCIKACH PRZY STOLIKACH, CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ.

 

  • 13.00 – 14.00

ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I WYZWALAJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH SFERACH, ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

  • 14.30 – 15.30

ZABAWY ORGANIZOWANE I SWOBODNE NA PLACU PRZEDSZKOLNYM POŁĄCZONE Z OBSERWACJĄ PRZYRODY I ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH, ZABAWY BADAWCZE, SPACERY, WYCIECZKI, GRY SPORTOWE, ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ.

 

  • 15.30 – 17.00

ZABAWY INTEGRACYJNE, GRY, ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA ORTOFONICZNE, GRAMATYCZNE, ZABAWY RUCHOWE, PLASTYCZNO- TECHNICZNE, TEMATYCZNE, ZAJĘCIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, PRACA INDYWIDUALNA I W MAŁYCH ZESPOŁACH Z DZIEĆMI Z TRUDNOŚCIAMI ORAZ DZIEĆMI WYRÓŻNIAJĄCYMI SIĘ UZDOLNIENIAMI; PRACE PORZĄDKOWE. ZAJĘCIA DODATKOWE: ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ, ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE.

Data dodania: 2017-09-10 22:06:26
Ilość wyświetleń: 693
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button