Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

 

 • 6.00 – 8.00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ WG INWENCJI DZIECI, WYNIKAJĄCE Z WŁASNEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA, CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO- GOSPODARCZE, ZABAWY I ĆWICZENIA PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ ORAZ KINEZJOLOGICZNE, PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI ORAZ DZIECKIEM WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UZDOLNIENIAMI. ĆWICZENIA PORANNE.

 

 • 7.40 – 8.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO- SAMOOBSŁUGOWE, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO MYCIA RĄK, ZĘBÓW, UTRWALENIE KOLEJNYCH ETAPÓW TYCH CZYNNOŚCI, SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z TOALETY.

 

 • 8.00 – 8.30

ŚNIADANIE

 

 • 8.15 – 9.30

ZABAWY RUCHOWE, INTEGRACYJNE I SWOBODNE W KĄCIKACH, PRZY STOLIKACH, CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ. ZAJĘCIA DODATKOWE: ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ, ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE.

 

 • 9.30 – 10.30

ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I WYZWALAJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH SFERACH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

 • 10.30 – 11.15

ZABAWY ORGANIZOWANE I SWOBODNE NA PLACU PRZEDSZKOLNYM POŁĄCZONE Z OBSERWACJĄ PRZYRODY I ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH, ZABAWY BADAWCZE, SPACERY, WYCIECZKI, GRY SPORTOWE, ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ.

 

 • 11.15 – 11.30

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, HIGIENICZNE, SANITARNE, PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.

 

 • 11,30 – 12.00

OBIAD. CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE, POMOC W NAKRYWANIU DO OBIADU, PRAWIDŁOWE POSŁUGIWANIE SIĘ SZTUĆCAMI. POGADANKI NA TEMAT ZDROWEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA.

 

 • 12.00 – 14.00

RELAKSACJA (GRUPY MŁODSZE 3-LETNIE), ZABAWY INTEGRACYJNE, GRY PLANSZOWE, KONSTRUKCYJNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE, ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM.

 

 • 14.00 – 14.30

PODWIECZOREK. CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE I PORZĄDKOWE, POMOC W NAKRYWANIU DO POSIŁKU.

 

 • 14.30 – 17.00

ZABAWY INTEGRACYJNE, GRY, ZABAWY DYDAKTYCZNE, ĆWICZENIA ORTOFONICZNE, GRAMATYCZNE, ZABAWY RUCHOWE, PLASTYCZNO- TECHNICZNE, TEMATYCZNE, ZAJĘCIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, PRACA INDYWIDUALNA I W MAŁYCH ZESPOŁACH Z DZIEĆMI Z TRUDNOŚCIAMI ORAZ DZIEĆMI WYRÓŻNIAJĄCYMI SIĘ UZDOLNIENIAMI; PRACE PORZĄDKOWE. ZAJĘCIA DODATKOWE: ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ, ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE. POBYT NA POWIETRZU. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI.

Data dodania: 2017-09-10 22:05:49
Data edycji: 2021-01-26 20:00:19
Ilość wyświetleń: 2148
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej