Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dla grup 5 godzinnych

Dotyczy grupy: V

 

  • 7.00 – 8.00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ WG INWENCJI DZIECI, WYNIKAJĄCE Z WŁASNEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA, CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO- GOSPODARCZE, ZABAWY I ĆWICZENIA PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ ORAZ KINEZJOLOGICZNE, PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI ORAZ DZIECKIEM WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UZDOLNIENIAMI. ĆWICZENIA PORANNE.

 

  • 7.45 – 8.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNO- SAMOOBSŁUGOWE, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO MYCIA RĄK, ZĘBÓW, UTRWALENIE KOLEJNYCH ETAPÓW TYCH CZYNNOŚCI, SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z TOALETY.

 

  • 8.00 – 8.30

ŚNIADANIE

 

  • 8.30 – 9.00

ZABAWY RUCHOWE, INTEGRACYJNE I SWOBODNE W KĄCIKACH, PRZY STOLIKACH, CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ. ZAJĘCIA DODATKOWE: ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ, ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE.

 

  • 9.00 – 10.00

ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I WYZWALAJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA W RÓŻNYCH SFERACH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 

  • 10.00 – 11.00

ZABAWY ORGANIZOWANE I SWOBODNE NA PLACU PRZEDSZKOLNYM POŁĄCZONE Z OBSERWACJĄ PRZYRODY I ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH, ZABAWY BADAWCZE, SPACERY, WYCIECZKI, GRY SPORTOWE, ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ.

 

  • 11.00 – 11.30

CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE,  PORZĄDKOWO- HIGIENICZNE. PRZYGOTOWANIE DO OBIADU.

 

  • 11.20 – 11.40

OBIAD. CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE, POMOC W NAKRYWANIU DO OBIADU, PRAWIDŁOWE POSŁUGIWANIE SIĘ SZTUĆCAMI. POGADANKI NA TEMAT ZDROWEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA

 

  • 11.40 – 12.00

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE, CZYTANIE DZIECIOM UTWORÓW LITERATURY DZIECIĘCEJ.

Data dodania: 2017-09-10 22:06:11
Ilość wyświetleń: 930
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button